Coaching

Coaching kan plaatsvinden op zeer diverse manieren en met zeer diverse doelstellingen. Toch is er één gemene deler in alle diversiteit: een coach vertelt u niet wat u moet doen, maar helpt u uw eigen antwoorden te vinden.

Door de juiste vragen te stellen, door randvoorwaarden te scheppen en door reflectie en feedback, begeleidt Skoozi u in een proces van zelfontwikkeling. Dit proces kan zich richten op het verbeteren en versterken van bepaalde vaardigheden, maar ook op het opsporen, oplossen en in de toekomst voorkomen van problemen.

Coaching is mogelijk op elk niveau: voor directie, werknemers, management en overig personeel. De precieze richting en doelstelling van het coachingstraject wordt volledig afgestemd op uw specifieke behoefte. En ongeacht uw functie of doelstelling: met coaching van Skoozi haalt u het beste uit uzelf en uw bedrijf!

* Coaching kan voortvloeien uit een verander- en verbetertraject, maar kan ook een op zichzelf staand traject vormen.