Rondje Skoozi

Met ‘Rondje Skoozi’ faciliteert Skoozi Consulting zogenaamde rond-de-tafel-gesprekken. Tijdens deze gesprekken zal men in groepen van 6 tot 8 personen in gesprek gaan onder leiding van een professional van Skoozi. Sommige ‘rondes’ richten zich op een vooraf opgesteld onderwerp, anderen zijn juist gericht op een specifieke doelgroep, waarbij men de te behandelen onderwerpen zelf in kan brengen.

Na een korte algemene introductie op het onderwerp en uitleg van de spelregels, bepaalt men gezamenlijk de specifieke issues die behandeld gaan worden. Zo kan flexibel ingespeeld worden op de wensen van de deelnemers.

Door onderling te sparren, te brainstormen en ervaringen uit te wisselen, kan men elkaar inspireren en aan de hand van elkaars ervaringen tot nieuwe inzichten en oplossingen komen. Ook leert men op een andere manier om te gaan met problematiek of werkitems.

Lees meer over de diverse mogelijkheden…

De startdata van Rondje Skoozi zijn hier te vinden.